Přečtěte si, prosím, pečlivě tyto podmínky používání. Pokud nemůžete dodržovat tato pravidla, musíme Vás z právních důvodů bohužel požádat, abyste opět opustili naše internetové stránky. Stejné platí tehdy, pokud podléháte právu (příkladně v důsledku národnosti, bydliště nebo pobytu), které zakazuje užívání nebo navštěvování těchto internetových stránek nebo jejich částí.

Duševní vlastnictví
Všechna data, díla, vynálezy, návrhy, koncepty, myšlenky a ostatní prvky těchto internetových stránek s výhradou výslovných odkazů (dála jako „duševní vlastnictví“) náleží výhradně společnosti Zumtobel GmbH, A-6850 Dornbirn (dále jako „Zumtobel“) nebo společnosti Zumtobel-Gruppe nebo třetím osobám, kterým byla poskytnuta licence od společnosti Zumtobel nebo Zumtobel-Gruppe. Používání duševního vlastnictví, i k osobní potřebě, je zakázáno. Výjimku tvoří osobní, neobchodní sledování internetových stránek prostřednictvím běžného a nemodifikovaného softwaru k prohlížení a vyhotovování jednotlivého výtisku na papír čistě k osobní potřebě. Společnost Zumtobel a/nebo jí zplnomocněná třetí osoba a/nebo poškozená třetí osoba jsou oprávněny v případě jednání proti předpisům kromě uplatnění náhrady škody taktéž k soudnímu uplatnění a obnovení zákonného stavu.

Žádná nabídka
Tyto internetové stránky nepředstavují žádnou nabídku smluvního poměru jakékoliv povahy. Právní úkony přes internet nabízíme výhradně pro egistrované zákazníky s individuálním přihlášením.

Žádné poradenství
Zprávy, odkazy, názory, kurzy, data nebo jiné informace na těchto stránkách se rozumí neustále jako všeobecné a nezávazné. Mohou být kdykoliv a bez předchozího varování změněny a/nebo odstraněny. V žádném případě nelze vykládat informace stažené na těchto internetových stránkách jako záruku produktu a/nebo jako zajištění vlastností nebo dostupnosti.

Žádná záruka za obsahy
Veškeré obsahy internetových stránek, jako příkladně informace, technické návody, ceny, barvy atd., jsou zveřejňovány bez záruky. Je třeba je nahlížet jako nezajištěné. Zakládají se částečně na informacích od třetích osob, které byly rovněž zveřejněny bez záruky.

Žádné utajení (důvěrnost)
Komunikace o veřejně přístupných oblastech internetových stránek (příkladě pomocí webového formuláře) probíhá nezakódovaně přes internet a může být čtena pomocí jednoduchých technických prostředků třetími osobami a přidělena jednoznačně taktéž jak odesílateli tak příjemci. Stejné platí pro doručování emailů firmě Zumtobel. Velice naléhavě proto varujeme, abyste přes internetové stránky nebo přes emaily neposílali společnosti Zumtobel nebo třetím osobám důvěrné (tajné) informace.

Žádná záruka dostupnosti
Dostupnost internetových stránek nebo určitých jejích částí není zaručena v žádném okamžiku. Společnost Zumtobel je oprávněna omezit dostupnost internetových stránek kdykoliv na určitou nebo neurčitou dobu a/nebo měnit či odstraňovat jejich obsahy.

Žádné ručení
Jakékoliv ručení společnosti Zumtobel za škody ze nebo v souvislosti s užíváním internetových stránek nebo nabídek třetích osob spojených pomocí odkazů (linků) s internetovým stránkami je vyloučeno.

Aplikované právo
Pokud mezi Vámi a společností Zumtobel všeobecně má být uzavřeno smluvní spojení, podléhá toto výhradně rakouskému právu s vyloučením dalších odkazujících norem.

 • Staňte se členem rodiny

  Zaregistrujte se a získejte exkluzivní slevy a poslední novinky

  Vaše data budou uchována jako přísně tajná a použita pouze pro zpracování vašeho dotazu.
  Kliknutím souhlasíte s Podmínkami .
  Vaše data budou uchována jako přísně tajná a použita pouze pro zpracování vašeho dotazu. Kliknutím souhlasíte s Podmínkami a zasíláním THORNeco newsletteru e-mailem.

Nabízíme řadu jedinečných úsporných LED svítidel určených především pro snadné výměny staršího osvětlení způsobem "kus za kus", ale i pro nové instalace.

Naše produkty jsou navrženy tak, aby splňovaly nároky na moderní osvětlení, a to především svou vysokou kvalitou, významnou úsporou energie a delší životností. Celé portfolio THORNeco je navrženo pro snadnou instalaci a vyžaduje méně údržby.

Díky technickému zázemí a dlouholetým zkušenostem skupiny Zumtobel Group jsme tou správnou volbou pro úsporné LED osvětlení.

 • Staňte se členem rodiny

  Zaregistrujte se a získejte exkluzivní slevy a poslední novinky

  Vaše data budou uchována jako přísně tajná a použita pouze pro zpracování vašeho dotazu.
  Kliknutím souhlasíte s Podmínkami .
  Vaše data budou uchována jako přísně tajná a použita pouze pro zpracování vašeho dotazu. Kliknutím souhlasíte s Podmínkami a zasíláním THORNeco newsletteru e-mailem.
Cookies disclaimer

I agree Tato webová stránka používá soubory Cookie na provedení určitých technických funkcí a na umožnění analýzy používání této webové stránky. Přitom se ukládají zejména následující údaje: [IP adresa, údaje o využití, údaje o prohlížeči]. Povolení používat soubory Cookie udělíte kliknutím na následující tlačítko anebo pokračová-ním v používaní této webové stránky (konkludentní souhlas). Další informace o používání sou-borů Cookie na této stránce (včetně délky ukládání) najdete zde.